Hver mandag fra klokken 17:30 - 19:00 møtes gutter og jenter til speidermøter i og rundt Tasta kirke.

Speiderne er i  delt inn i Oppdagere, Stifinnere, Vandrere og Rovere.

Oppdagerne er de yngste (2.- 3. trinn) og på programmet står tradisjonelle speideraktiviteter men også mye lek. Hvert semester tar vi et merke som kan sys på speiderskjorten eller speiderskjerfet.

Stifinnerne er de mellomste speiderne (4.- 5. trinn). Et stifinnermøte består av et tema som tas opp, dette kan være tema som førstehjelp, kart og kompass, naturkjennskap, nevenyttighet og knuter. 
I løpet av semesteret tas det ulike aktivitestsmerker og noen av møtene kan også være spesielle utflukter, som for eksempel fiske- eller sykkeltur.

Vandrere er våre eldste speiderne (6.- 10. trinn). I tillegg til de faste speidermøtene er det også en del kurs på kretsnivå som vandrerne kan delta på. På kurs treffer man speidere fra andre grupper og kretser, lærer mye kjekt og får nye venner!

Rovere er de som går på videregående skole (roverassistenter fra 10. trinn). Roverne har sine egne møter men deltar også som hjelpeledere i de ulike enhetene. Det er egne leirer og arrangement for rovere både i kretsen og på forbundsplan. Ellers deltar roverne på våre vandrer- og gruppeturer.

Generelt er alle enhetene mye ute og dette speiles også i aktivitetene våre.