Skjemaet i Word format kan du åpne med lenken nedenfor. Gjør dine registreringer, skriv ut, signér og levér til en speiderleder på neste møte. Skjemaet kan også sendes elektronisk.