Tasta KFUK-KFUM-speiderne starter høstsemesteret mandag 26. august kl. 17:30.
Oppmøte er Tasta kirke.
Nye og gamle speidere ønskes velkommen!  Vel møtt !

Det er begrensning i antall ledige plasser for nye speidere for alle alderstrinn så det ønskes at nye speidere helst meldes på forhånd.   Ta kontakt med gruppeleder på e-post eller telefon 90117957.