Speideren bruker friluftsliv som metode, naturen som arena for læring og opplevelser og møte med kristen tro. Sentrale elementer er: vennskap og samarbeid, lek og fantasi, tilhørighet og ansvar, medbestemmelse og engasjement, opplevelser og utfordringer, kunnskap og ferdigheter.

Vår aldersinndeling er:

Oppdagere  2.- 3. trinn

Stifinnere    4.- 5. trinn

Vandrere   6.- 10. trinn

Rovere fra videregående

 

Vi ønsker deg velkommen som speiderleder!

Det er alltid behov for flere ledere og hjelpeledere.  Hvis du kan tenke deg å bidra så må du ikke nøle med å kontakte oss.  Det er ikke nødvendig med speiderbakgrunn for å være leder.  Vi vet at alle kan bidra!

Se "Kontakt oss" for informasjon om hvordan du kontakter oss.

NB: Grunnet tidvis stor pågang av barn som vil begynne i speideren ved skolestart hvert år, ønsker vi at du tar kontakt og får skrevet deg opp på påmeldingsliste. Det kan bli ventelister ved stor pågang. Kontakt gruppeleder John Sigve Risanger (e-post jsigver(a)online.no eller telefon 90117957).