Speideren bruker friluftsliv som metode, naturen som arena for læring og opplevelser og møte med kristen tro. Sentrale elementer er: vennskap og samarbeid, lek og fantasi, tilhørighet og ansvar, medbestemmelse og engasjement, opplevelser og utfordringer, kunnskap og ferdigheter.

Vår aldersinndeling er:

Oppdagere  2.- 3. trinn

Stifinnere    4.- 5. trinn

Vandrere   6.- 10. trinn

Rovere fra videregående

 

Vi ønsker deg velkommen som speiderleder!

Det er alltid behov for flere ledere og hjelpeledere.  Hvis du kan tenke deg å bidra så må du ikke nøle med å kontakte oss.  Det er ikke nødvendig med speiderbakgrunn for å være leder.  Vi vet at alle kan bidra!

Se "Kontakt oss" for informasjon om hvordan du kontakter oss.

NB: Grunnet tidvis stor pågang av barn som vil begynne i speideren ved skolestart hvert år, ønsker vi at du tar kontakt og får skrevet deg opp på påmeldingsliste. Det kan bli ventelister ved stor pågang. Kontakt gruppeleder Silje Kjosavik (e-post steinarsdatter(a)live.no eller telefon 41121093).