Høsten 2015 laget Vandrerne leirbålskapper.

Det var en aktivitet som tok noen møter, og vi fikk god hjelp av noen foresatte som stilte med symaskin.

Vi laget først en pakkeløsning og tok opp en felles bestilling.

Prisene dere ser her vil ikke være gjeldene nå i ettertid, men dere ser hva vi kjøpte inn.

Skal du lage leirbålskappe så vet du nå hvordan Tasta KM sine ser ut.

bokstavene KM ble satt på under forbundslogoen. Men det er ikke gjort på denne leirbålskappen...