Speidere som har fullført et helt speiderår (høst- og vårsemester) får en årsstjerne i sølv.  Tidligere har det vært ymse hvordan utdeling av årsstjerner har vært praktisert i Tasta KM-speidere men nå gjelder følgende regler:

- Det er bare speidere med speiderskjorte som får. (Årsstjerner er kun for å bære på speiderskjorten.)

- Det er kun én stjerne som deles ut hvert år. Mister man den så man kjøpe ny selv (www.speiderbutikken.no)

- Man får ikke årsstjerne for mer enn ett fullført speiderår om gangen. (Dette betyr at vi ikke deler ut årsstjerner for flere fullførte speiderår bakover i tid.)

- Etter fullført femte år som speider får man gullstjerne. Da skal de fire sølvstjernen tas av skjorten.  Ta vare på disse for de skal benyttes i påfølgende år opp til det tiende året(!).

(Bildet i artikkelen viser skjorten til en speider med 7 år i speideren, 1 gull- og 2 sølvstjerner.)