Vi har lenge ønsket oss nye, lettere kasser for oppbevaring og transport av vårt utstyr.  Nå er det endelig gjort alvor av det, og 4 stk. 220 liter og 2 stk. 157 liter er kjøpt inn.  To av kassene ble umiddelbart lastet opp og tatt med til KBK.

De gamle trekassene vil bli gitt bort - gi beskjed desom du vil ha en eller flere av dem.