Kikkertene var flittig i bruk og mange ender, svaner og måker (og én knalltøff kråke) ble mette i magen.  Vi hadde håpet å få se kattuglen som nå har unger, og som Odd ved hvor holder til, men det eneste vi så var fjær etter ungene.  Den stilige toppdykkeren og flere dykkender fikk vi iallfall se. Forhåpentligvis vekker vi litt nysgjerrighet for den fantastiske naturen og ikke minst fugleverdenen ved å dra på turer som dette.  Det engasjerer helt sikkert ikke alle like mye, men det er likefullt en viktig del av det vi ønsker å lære bort til speiderne som nå vet at hettemåkene som ved Mosvannet har vært i England i vinter og sikkert skal tilbake dit når senhøsten kommer.