Ved den tradisjonsrike flaggheisingen og offisielle starten av 17. mai feiringen i Stavanger holdt Kristoffer fra Tasta KFUK-KFUM-speidere appell.  Kristoffer snakket om viktigheten av å inkludere hverandre i fellesskapet og være en god venn.  Appellen ble kommentert av varaordføren som sa at den passet svært godt med visjonen til Stavanger kommune - Sammen for en levende by.  Me é stolt av deg, Kristoffer!