Aktuelle vandrere for kurset blir kontaktet av lederne
Les meer om kurset på kretsens sider