Gruppetinget i mars i år gav gruppestyret fullmakt til å utbetale økonomisk støtte til medlemmer av Tasta KFUK-KFUM-speiderne for deltakelse på regionale, nasjonale eller internasjonale speiderarrangement.

Det må søkes til gruppestyret ved gruppeleder om å få motta støtte som maksimalt vil være 2.000 NOK per speider. Hvis man ikke oppnår maksimal støtte så kan man søke på ny for andre speiderarrangement som man planlegger å delta på.  Hvis speider har mottatt støtte, men av ulike årsaker likevel ikke deltar på arrangementet så vil evetuelt utbetalt beløp kreves tilbakebetalt.  Mottakere av støtte kan avkreves motytelse i form av foredrag/bildefremvisning eller tilsvarende fra arrangement/leir som det ble søkt støtte for.

Fullmakten som ble gitt gruppestyret gjelder for 2019.